�vod | koncerty | alba | f�rum | kontakt
 
�vodni stranaBiografieAlbae-obchodF�rumKoncertyTiskKontakt
 
Koncerty
V souasn dob nejsou naplnovny dn slov koncerty. Koncerty AG Flek naleznete ZDE

>>>V�CE

Novinky na e-mail
Zadejte svou E-mailovou adresu:

Odkaz

Nikdy nen pozd, kdy jde o dobrou vc

Pslov 'Nikdy nen pozd, kdy jde o dobrou vc' m univerzln platnost, ale mimodn trefn je v ppad opodnho slovho debutu Ivo Viktorna. Skladatel, multiinstrumentalista, zpvk a v neposledn ad zvukov mistr vyhlenho zlnskho studia V byl ve druh polovin sedmdestch let u vzniku folkrockovho AG Fleku, zce se podlel na bezejmennm debutu skupiny, jeho reedice vyla pod nzvem Blzni umraj nadvakrt, a na konci minul dekdy nechybl ani u pokusu o reunion tria Viktorin –Tborsk - Markytn, po kterm zstala dal vborn deska Waltz. Ivova slov prvotina, kter souasn pedstavuje tak debut u brnnskch Indies Records, dostala nzev Vlna za vlnou.

O slovm albu jsi s nkdejm vydavatelem vyjednval jet dve, neli dolo na kapelov Waltz. Pro ten jsi svmi vlastnmi slovy z jednoho starho rozhovoru „trochu vytuneloval svj pipravovan projekt". Jak dlouho album Vlna za vlnou vlastn vznikalo?

Na to se ned odpovdt jinak, ne strunm popisem cesty k n. Jinak by byla kad odpov zavdjc. Zatek je v dob, kdy v mm studiu toili Buty jednu desku za druhou a j se vrtil ke skldn a z debat pemnohch u sklenic vypitch vyplynulo, e by chlapci opatili m psn svm umem a BMG je vydalo, ale problm byly texty. Vdl jsem, co nechci, ale nevdl, co chci. A ne jsem na to stail pijt, objevila se odboka s vsledkem - dnes znm jako Waltz. PoWaltzu jsme zaali jezdit, j se uvolnil, ko¬nen zaal pst texty a vrtil se k projektu sv desky. Doufal jsem, e se poda udret obivlou starou sestavu i pes obrovsk kompromisy, a tak jsem ped temi lety upednostnil dal spolen album, s tm, e a pak dodlm to svoje. Po tech letech, pi prci na posledn psni alba jsme jej utnuli, to jest letos koncem vtznho nora. Vzal jsem odtud svoje tyi hotov a dv rozdlan psn, na kterch u jsem stejn dlal sm. A v beznu pak ohlsil, e dlm na svm a do podzimu dotoil zbytek.

Album m velmi kompaktn, seven tvar. Kolik psniek ve finle zstalo v „uplku"?

No vechny ty, kter se mi nepodailo otextovat. Je to slun zklad na dal album, ale bude to jet nkolik let prce na textech. Stran frzovn pro etinu, pokud to nemaj bt pln pitomosti, ach jo... A pak mi taky zbyly njak vci, kter byly pvodn ureny pro trio Viktorin-Tborsk-Markytn, tak kolem destky, mon i o trochu vc.

Na Waltzu byla tvoje pln autorsk pouze psnika V trv, ale u v zatcch AG Fleku jsi ml prakticky monopol na hudbu. Dvaj ti texty zabrat vc ne melodie?

To je myslm te jasn. Kdyby psn nepotebovaly texty, zaplavil bych svt hudbou. Ale natst je potebujou, a tak dochz k pirozen selekci. Chudk zaplaven svt m proto o jednoho kdce m...

Bl ne k folku a country maj tvoje psniky k rocku nebo i chytrmu popu, ale brnil by ses teba u Zava mi oi pirovnn k ansonu?

Urit ne. V Zava mi oi je to npadnj vlivem melodie, ale myslm, e jeho urit znaky nesou i jin psn.

adu muzikant z alba, kupkladu Luboe Novotnho, Martina Gapara nebo Petra Vavka, znme u ze starch nahrvek. Jak dolo na spoluprci se Stno Palchem a pedevm s Ivou Bittovou, kte se ve studiu prostdali na housle?

Stana jsem znal z naten starch alb Druh trvy i z koncert, protoe jsem byl jednou pizvan jako klvesista na turn Druh trvy, kdy tam tehdy jet hrl. S Ivou jsme kamardi lta - vdy jsme spolu dlali na esti albech, jezdil jsem s n po svt jako zvuka, mme stejn star syny, kte se kamard... U kdy jsme se seznmili a j j poutl njak vci, hecovala m, e mi se sgrou nazpvaj sbory. Take pslib spoluprce jsem ml od Ivy dvno. Kdy pak vidla, s m se potkm, jako lovk s intuic a pesnm sudkem mi kvala, abych se osamostatnil. Kdykoli jsme se vidli, tak m popichovala, kdy u to bude. Pvodn jsem myslel, e na mm slovm albu bude hrt vc, ale dostala se k nahrvn a v dob, kdy bylo v aranch dost husto a nemla takov prostor, aby to mlo smysl. Take nakonec zstala jen jedna vc - Rno.

Nakolik je album Vlna za vlnou, hodn postaven na studiov prci, konkrtnch spoluhrch i zvukovch barvch, penosn na koncertn pdia? Dt teba jenom termnov dohromady takovouhle sestavu by asi nebylo jednoduch...

Penosn urit je, ale potat s lidmi, kte tam hraj, je samozejm nesmysl. Moc rd bych vci z alba hrl, ale zle na tom, jestli se mi na to poda nkoho sehnat. ikovnho kytaristu jet hledm, ale zbytek u by se obsadil.

Co se obsazen pvodnho AG Fleku te, konen vyel tvj slov debut, Karel Markytn u ped asem piel se svm Koncem sladkost, ale u zhruba ped deseti lety se docela hodn mluvilo o dodnes nenatoen desce Blanky Tborsk. Jak to s n vypad?

Nezlob se, ale to je otzka pro Blanku.

Nkdej domovsk skupina Ivo Viktorina - AG Flek — plat za legendu nejen mezi folkovmi pznivci. Jenom pr pamtnk u ale dneska doke „rozklovat" pvodn vznam zkratky AG. Ta pochz od bvalho zizovatele (pro pozdji narozen, ped listopadem '89 nezbytnost i pro sebe talentovanjho hudebnka, pokud si chtl vbec zahrt na veejnosti), Agropodniku Gottwaldov (doasn - a tamnmi rodky prakticky nepouvan - oznaen pro Zln). Krtk reunion pvodn sestavy vak probhl pouze pod hlavikou Viktorin-Tborsk-Markytn z daleko prozaitjho dvodu: po odchodu Blanky Tborsk do skupiny piel v roce 1984 Vlasta Redl, aby po vydn LP desky Dohrla hudba jej sestavu postupn opustili Ivo Viktorin (1989) i Karel Markytn (1992). Z AG Fleku tak v podstat vznikla jen Redlova doprovodn skupina.

Guide 22

>>> titn verze


Alba
F�rum
7/03/15 19:44:42
Kouzeln psen ka je pravda nebo je to smylen text? ...více
Odkaz