�vod | koncerty | alba | f�rum | kontakt
 
�vodni stranaBiografieAlbae-obchodF�rumKoncertyTiskKontakt
 
Koncerty
V souasn dob nejsou naplnovny dn slov koncerty. Koncerty AG Flek naleznete ZDE

>>>V�CE

Novinky na e-mail
Zadejte svou E-mailovou adresu:

Odkaz

Viktorin: Texty u mi nezaplat sloenky, ale pohlad

Je pravdou, e za celou dobu sv existence si formace prola mnoha zmnami a na njakou dobu dokonce ukonila innost. Pesto si svmi poetickmi texty a krsnmi melodiemi sv pznivce udrela.

AG Flek v pvodn sestav Viktorin–Tborsk–Markytn.

Kdy jsem leadera formace Ivo Viktorna podala, aby troku zavzpomnal na zatky, se zvenm hlasem zvolal: „Jeimari, neblznte! Furt se musm opakovat? Vdy je to hrozn otrava. No co vm k tomu mu ct? Byli jsme mlad a pln energie…“ Bylo evidentn, e tudy cesta nevede. Tak jsem zkusila fakta.

Rozhovor

Po roce fungovn AG Fleku jste vyhrli Portu. Album vm ale vylo a v roce 1983. Pro tak dlouh doba?
To je jednoduch. Byli jsme mlad a drz a vyhrli jsme Portu, ani bychom nco umli a mli njak psn. V t dob jsme mli asi pt skladeb a vbec dn zkuenosti. Tedy jen pr pleitostnch vystoupen.

Take celch pt let vznikala prvn deska?
V podstat uzavrala kapitolu, kdy kapela koncertovala a tvoila. V moment, kdy se u njakm zpsobem na scn etablovala a zaala mt njakou rove, tak Blanka Tborsk se rozhodla odejt. Album jsme doteli v dob, kdy u jsme vdli, e chce Blanka AG Flek opustit.

Vy jste po jejm odchodu nehledali dal zpvaku?
To vte, e jo. Konkurzy byly. Krasavice chodily…

A pro to vyhrl Vlasta Rdl?
No protoe ty krasavice moc neumly zpvat…

Ped rdlovskm obdobm bylo jet obdob Wabiho Daka a AG Fleku. Jak bylo?
To bylo vlastn pln na zatku. J jsem piel z vojny a vdl jsem, e chci hrt. Jen jsem nevdl jak a s km. Kamard mi dal kontakt na Karla Markytna, kter byl v podobn situaci jako j. Dali jsme se dohromady a Karel ml vazby na Wabiho, protoe dv spolu hrli v kapele.

Z va spoluprce vzelo album Rosa na kolejch.
Ano, ale to a o pr let pozdji. J jsem ho z velk sti aranoval.

V roce 1990 se kapela rozlouila s dalm lenem a to s vmi. Co vs vedlo k tomu opustit sv dt?
Byla tam pro mne nesnesiteln atmosfra. Prost to nelo. Pro mne to bylo stran tk obdob, protoe hudba byla a je v mm ivot jednou z priorit a tohle bylo z velk sti moje dlo. Kmen razu byl v tom, e Vlasta se u zaal profilovat jako autor s folklornmi koeny a mn tahle cesta nebavila a jeden musel uhnout. No, ale zatky s nm byly skvl, konen piel do kapely skuten kytarista a to umonilo pro ns do t doby vci nemon. Byla to euforick doba a vznikla tam spousta krsnch vc a z nich pak deska s nzvem Dohrla hudba. To u jsem ale zase vdl, e je konec.

Kdy to tak poslouchm jako nezastnn pozorovatel, tak bych ekla, e odejt by ml ten, co piel pozdji a ne zakladatel kapely…
No jo, ale takhle to v ivot peci nechod.

Co pilo pak? Nenudil jste se troku?
Ne. Jet ne pila revoluce, stran m zajmalo nahrvn a podil jsem si domc studio. Take jsem ml v prav as ivnost a pak jsem se zaal realizovat ve studiu. asem se mi podailo vybudovat studio na evropsk rovni. Nahrlo se tam kolem t stovek alb. Buty, Bittov, Kesan a spousta dalch slavnch jmen. Nahrval tam Dave Spillane, spoluhr, Phila Colinse , Eltona Johna, Kate Bush a mnoha jinch, nebo Charlie McCoy, kter hrl s Bobem Dylanem, Paulem Simonem a takovma chlapkama, no prost tihle lidi nahrvali ve Zln a zlci to ani netu. Tam jsem se realizoval a relaxoval.

Ale skldn jste urit nedal k ledu.
Omyl! To jsem pln odloil. Poteboval jsem se oistit.

Take pi spoluprci s Hradianem jste chybl?
Tam jsem se podlel coby zvuka. Tehdy tam vlastn zstal jedin pvodn len AG Fleku a tm byl Pepa ob.

A v roce 1996 nastalo velk shledn…
To bylo troku jinak. Pila nabdka od firmy BMG, jestli bych nechtl natoit nco se starou sestavou. A asi po tech letech prce vzniklo album Waltz. Take to byla reinkarnace prvn sestavy AG Fleku, ale bez Pepy obn, kter v tu dobu pod jet hrl s Vlastou, stle jet pod nzvem AG Flek. A tak jsme desku Waltz vydali jako Viktorin, Tborsk, Markytn.

Jak byl nvrat na pdia? Pijalo vs publikum vele?
Ji, to byl dsn prvih! J jsem byl teltko, kter bylo naprosto nepipraven na situaci. Udlali jsme sice pknou desku, ale j jsem byl stran dlouho zalezl ve studiu a naprosto jsem ztratil kontakt s realitou. Myslm, co se te koncert. (Smch.) Kapelu jsem postavil docela zbable. Bl jsem se oslovit pikov muzikanty. A to byla chyba. Kdy jsme pili na pdium na prvn koncert, na kterm bylo asi est stovek lid, oni vstali a tleskali snad pt minut. Jen proto, e jsme pili.

To musel bt ndhern pocit…
To byl. Ale pak se zaaly dt vci! Zaali jsme hrt a byl pern zvuk. Nco stranho. V takov situaci se mus kapela navzjem podret. Ale to mus bt u troku otrl a sehran parta. No bylo to patn. Odchzeli jsme jako sprskan psi. To nen opravdu dobr vzpomnka.

Troku mi unik, pro jste se neobklopil stejnm sloen kapely jako v roce 1977?
Tak to nefunguje. Pepa hrl v tu dobu u Vlasty a potebovali jsme taky bubenka a kytaristu. Na desce Waltz mi vypomhala velk spousta skvlch muzikant, ale to byli host. Na pdiu pak msto nich byli mlad neotskan kluci a ne se to jaktak sehrlo, tak to vzalo spoustu asu. Absolutn jsem si neuvdomil, do jakho prvihu se tm… Take po pr letech to zase vyumlo.

A te je dal nvrat…
No jo. Ale vte, co to odstartovalo? Jeden n len skaln fanda ns tak dlouho ukecval, abychom zahrli v pvodn sestav i s Pepou obnm, a jsme to uskutenili. A v t dob zrovna kluci konili u Vlasty Redla. Tedy vichni. A my si zahrli jeden spolen koncert a byla to tak neskuten sranda a zbava, e nm pilo jako uinn hch toho nechat. Prost je to ono. Je to konen po letech sestava, kde je absolutn pohoda a lovk v, e to bude fungovat a prost si jen jede nkam zahrt. A ono se to pak penese na lidi.

Pt tvrtek vs vai pznivci mohou vidt a slyet v kin v Malenovicch. Plnujete vydat z koncertu live DVD. Pokud vm, u dva takov pokusy byly. Pro se nezdaily?
Jednou to bylo ve Zln na Mal scn, podruh v brnnskm Rubnu. Dlaj to dcka ze zlnsk filmov koly, nkte zadarmo, nkte za almunu, ale technika se mus zaplatit a to u stlo dost. Jednak z naich honor a pak taky byly njak penze od dvou sponzor, Radima Hrubho a Petra ehoky, ale ty u seraly svtla. Ona pprava takovho projektu je trochu nron a v tch dvou ppadech ns prost do tch sl nepustili vas. A v malenovickm kinu nm dali skvl zzem. Dky dvma dmm, pan Sokolov a a pan Peatov, se tam meme nasthovat na ti dny, take jaksi vy pravdpodobnost, e tentokrt by se to mohlo podait, tam je… (Smch.)

Hudba AG Fleku je nesmrn poetick. Je mon v dnen dob najt inspiraci pro texty, kter pohlad?
(Smch.) Urit. U za mne sice nezaplat sloenky, tak jako dv, ale hladit by jet mohly. Jen to krapet dl trv.

Necel tden zbv do vaeho vystoupen v Malenovicch. Mete vae pznivce pozvat?
Samozejm. Jde o uniktn a snad ji neopakovatelnou zleitost, tak nebute volov a nenechte si to ujt. A navc, vdy my vs potebujeme, aby bylo plno a se na to ty pt pokolen a civilizace budou dvat. A pokud jste jet nezanechali za sebou vraznj stopu, tak mte posledn pleitost, nebo jist nkter tve budou takto vn zachyceny. Je to dostaten pesvdiv?

Koncert skupiny AG Flek se uskuten ve tvrtek 9. jna v malenovickm kin.

>>> titn verze


Alba
F�rum
7/03/15 19:44:42
Kouzeln psen ka je pravda nebo je to smylen text? ...více
Odkaz