�vod | koncerty | alba | f�rum | kontakt
 
�vodni stranaBiografieAlbae-obchodF�rumKoncertyTiskKontakt
 
Koncerty
V souasn dob nejsou naplnovny dn slov koncerty. Koncerty AG Flek naleznete ZDE

>>>V�CE

Novinky na e-mail
Zadejte svou E-mailovou adresu:

Odkaz

Blzni pece neumraj

(report z praskho koncertu kapely AG Flek)

Kad lovk by ml obas zat, jak chutn splnn pn. Kdy jsem nedvno dlal rozhovor v Balbnov poetick hospdce s Karlem Markytnem, dal jsem si slib, e prask koncert znovuzrozen zlnsk kapely AG Flek ve vysoanskm Gongu 28. bezna 2007 nesmm zmekat. Ml jsem proto lstek koupen v patinm pedstihu a piel jsem dvno ped zatkem koncertu, abych zasedl strategick msto.

Jene v den koncertu hrli nai „zlat hoi“, posleni bulvrnm skandlem, dal ze srie fotbalovch zpas, kter vak ve vsledku v dnm ppad nerozhoduj o cen brambor. Snad i proto sl v Gongu bohuel ve vech nepraskal. Jedna divaka na AG Flek pijela a ze umavy a bylo vidt, e j relativn dlouh cesta nevadila.

Pr minut po pl osm pilo na jevit est lid. Pznivci Vlasty Redla s potenm konstatovali, e pozad tvo podstatn st bval kapely Kad den jinak, kter hrla s Vlastou Redlem od roku 1994 do loskho roku: David Velovsk za bicmi, Josef ob s baskytarou a Michal Vaek s nkolika kytarami. Ostatn Josef ob v roce 1977 kapelu spoluzakldal.

Nhoda i osud stoj vdy pi vzniku neho zlho, ale i neho krsnho. Onou nhodou z konce roku 1977 bylo setkn dvou absolvent zkladn vojensk sluby Ivo Viktorna a Karla Markytna s Josefem obnm a se thlou dvkou Blankou, tehdy Tborskou. Nikdo nemohl tuit, e z jednoho setkn a spolenho hran, jakch se kad rok odehraje nespoet a asto skon jako hezk vzpomnka, vznikne autorsk a interpretan seskupen, kter by nkde za prlivem La Manche i jet dl za ocenem mohlo znamenat slvu, svtov turn a zaazen mezi svtov legendy. Jene setkn se odehrlo v bval vesnici na Valasku, poven genilnm evcem Tomem Baou na modern evropsk msto, po roce 1948 pejmenovan po osob, kter podle bsnk padestch let „mla pod epic“. Skuten umn ale pekonv pekky, je-li v rukou lid, kte umj a chtj.

A tak tu byla kapela AG Flek, kter sesbrala nkolik ocenn na festivalu Porta a v roce 1983 vydv prvn LP desku. Blanka zmnila pjmen a stala se maminkou. A v roce 1984 piel do kapely jeden z nejvtch hudebnch samorost a talent, kter tato mal zem nos, Vlasta Redl. V e Vlasty Redla vylo v roce 1989 druh album Dohrla hudba. Vvoj kapely nebyl jednoduch, obas nkdo odeel, vetn Ivo Viktorna, obas nkdo piel, jako napklad trojice Radek Pastrk, Richard Kroczek mlad i Milan Nytra. Z tto doby je i album Tramtrie (1991), kdy tituln pse zn i v miniroad movie Jana Svrka Jzda. Uveden trojice tvoila zklad kapely Buty.

V roce 1996 se opt sela trojice Viktorn, Markytn a Tborsk - Drahoov a vsledkem je album Waltz z roku 1999. Pak bylo zase ve jinak a dolo k rozpadu, ale v loskm roce se ti ti opt seli a dolo k ptelsk „fzi“s jdrem Kad den jinak a AG Flek je tu znovu.

Ze zkladn trojice stojc v poped na jeviti, i spe zsti sedc (Ivo Viktorn u klves), je kad svj a je potvrzen znm Hegelv zkon vvoje absolutnho ducha o jednot a boji protiklad.

A tak k radosti publika byli na jeviti tvrce melodi, pi nich pi kadm poslechu bh po ptei mrz – Ivo Viktorn, texta hodn pvlastku skvl folkov bsnk – Karel Markytn a thl ena s tv francouzsk hereky Mirielle Darcov, zpvaka Blanka Tborsk, schopn svm hlasem pikovat publikum k sedadlm.

Onen veer se odehrl bez velkch slovnch vod a vsuvek, pokud nepotm krtk vtipn poznmky Pepy obn. Na vod znl Vtr Safin, jeden z klenot kapely z desky Dohrla hudba. Znly Andante Aledeto ze stejn desky, Tanenice v podn Blanky Tborsk, dal klenot Tak to jezdv, Svka v podn Karla Markytna atakdle a atakdle.

Jsou psn, jejich absenci by AG Fleku publikum neodpustilo. Mezi n pat i Blzni umraj nadvakrt s ndhernm Blaninm ansonovm pednesem, s refrnem pronikajcm pod ki a vynikajcm textem Karla Markytna. AG Flek nezapomnl ani na sv prvn album, a tak jsme slyeli psn Nae stny, Posledn pn, Rekviem za Albrechta Valdtejna s textem Duana Michelfeita, i Bl ve slep ulice, jej nzev se zsahem tehdej piblbl cenzury nemohl stt nzvem desky. Znly i psn z desky Waltz, jako Ped sedmou veer (cel od Karla Markytna) a psn z novch slovch projekt obou muskch len trojice, napklad Vlna za vlnou ze stejnojmennho slovho alba Ivo Viktorna.

Celkov dojem byl umocnn zejmna slovou kytarou fenomenlnho Michala Vaka, co ovem nijak nesniuje zsluhy Pepy obn a Davida Velovskho. Takov symbiza osobnost neme mt jin efekt ne vynikajc divck zitek. Bylo vidt, e kapele je na jeviti dobe, zejmna Blanka se msty dvala na pdiu do tance. Blanka Tborsk je pveck zlat poklad ukryt pod Valaskmi kopci a moc bych si pl, aby jej zpv slyelo co nejvce lid, zejmna divk z mlad generace, kter AG Flek teprve poznv. Doufm, e vedle spolenho hran a zpvn se narod i spolen tvorba. V rmci pdavk nemohl Ivo Viktorn vynechat „pse psn“, Carpe diem s textem Vlasty Redla, z desky Dohrla hudba.

Byl to krsn veer s tmi krsnmi blzny.

Tom Pohl

>>> titn verze


Alba
F�rum
7/03/15 19:44:42
Kouzeln psen ka je pravda nebo je to smylen text? ...více
Odkaz