�vod | koncerty | alba | f�rum | kontakt
 
�vodni stranaBiografieAlbae-obchodF�rumKoncertyTiskKontakt
 
Koncerty
V souasn dob nejsou naplnovny dn slov koncerty. Koncerty AG Flek naleznete ZDE

>>>V�CE

Novinky na e-mail
Zadejte svou E-mailovou adresu:

Odkaz

Kdy vyli „zepelni“, byl to svtek

S Ivo Viktorinem o AG Fleku, zvukovm smogu, hudebnch koenech, Pavlu Bobkovi i o snivosti Kate Bushov

Kostelec nad Orlic - Muziku dl tak, aby si ji s istm svdomm mohl poslechnout i po letech. Snad i proto jsou alba slavnho AG Fleku, a u pantonsk debut, Dohrla hudba, i Waltz, trvalou hodnotou. Brn se nadprodukci, po ptadvaceti letech hran teprve loni vydal vborn slov album Vlna za vlnou. Z nj zlnsk muzikant, skladatel, texta a zvukov mistr Ivo Viktorin hrl v sobotu v Kostelci nad Orlic, kam jej na svj vron koncert pozvala kapela Oboroh. Viktorin vak v kraji nen naposledy, ztra vystoup s Pavlem Bobkem,Wabi Dakem a bandem Luboe Maliny v Nchod. Oboroh ve Viktorinov studiu natoil pt desek. „Znme se od roku 1992,“ k dvaapadestilet muzikant.

* Jak byste Oboroh charakterizoval?

To je kapela, kter je ortodoxn, vychz z devnho bigbtu. Nen nijak novtorsk, ale m svj svt, ktermu v, dl to poctiv a psniky Oborohu jsou pro m dvryhodn.

* Dky studiu urit mte pehled o souasn muzice. Mte z n radost?

Nechci, abych vypadal zapkle, ale myslm, e z n hudebn prmysl udlal umpu. Je mi jednapadest a peci jen jsem za svj ivot u nco slyel. Ml jsem tst, e jsem jako dt vnmal 60. lta, co se tenkrt vydvalo a hrlo v rdich, tedy pop, a to byl Semafor a kvalitn zpvci i psn. Dnes se dlaj stran srgory, kter se pod tlakem perou do lidstva, obas se mi dl zle z toho, co musm vyslechnout ne nakoupm v supermarketu, nebo kdy se jdeme s nkm se najst do hospody. Urit vznik nov dobr hudba, ale v nadprodukci zvukovho smogu a zvuk, kter se vydvaj za muziku, se tko hled. Vdycky se najdou mlad talenti a pes tohle vechno proraz. Bohuel ta nadprodukce je tak obrovsk, e dolo k jej naprost devalvaci a pro hudbu bylo lep, kdyby se zakzalo nahrvat a poutt ji v obchodnch domech. Znovu vychz nahrvky lid kte jsou ticet let po smrti, vydvaj se kompilace a kompilace kompilac a do toho kad den nov alba producentskch tah i hudebnch poctivc a skutench hudebnk. Dalo by se ct s Cimrmanovci e, hudebn prmysl je sopka, kter svou innost zasypala sebe sama. Kdy mi bylo dvacet a vylo teba dvojalbum Led Zeppelin Physical Graffiti nebo nco od Pink Floyd, byl to svtek, obrovsk zitek, vichni byli pln rozechvl, e se dje nco vjimenho. Dneska me snad s lidstvem pohnout prodn katastrofa, ale nov deska urit ne.

* Pesto jste vydal prvn slov album Vlna za vlnou...

Ml jsem potebu si sm pro sebe dokonit psn do toho tvaru, aby mohly nco sdlit a pedat dl. Byla to m osobn poteba, nebylo to kvli penzm. Pes to vechno, co jsem ekl, m muzika bav. U m to vznik tak, e si nkde zaznamenm hudebn motiv, kter m bav i po ase, a kdy si ho pehraju, je tam stle ten pocit, kter jsem do nho uloil. Kdy to chci pak pedat dl, dokopu se k tomu, e to i otextuju, a dal-li jsem si s tm takovou prci, pak u mi stoj za to to nahrt.

* Recenze na desku byly velmi pochvaln. Co na to kali posluchai?

Hrli jsme ji stran mlo. Mch slovch vc z AG Fleku nen tolik, abych z toho udlal plnohodnotn koncert. Mm sice asn slovensk muzikanty, prvn ligu od Mllera, Lipy i Kirschnerov, padli jsme si do noty, ale seli jsme na pdiu zatm jen jednou. Jsme domluveni na dal desce, pak by mlo bt dost materilu na dn koncert. Obas, jako tady v Kostelci, vystupuju v sporn verzi s kytaristou Michalem Vakem. Ty psn jsou aranovan pro kapelu a uhrt je ve dvou je dost dina, ale Michal je skvl a vestrann muzikant, tak se to docela da i tak sdlit lidstvu to podstatn.

* Ped lety jste s Karlem Markytnem a Blankou Tborskou obnovili AG Flek a vydali album Waltz, pak to usnulo. Nen koda tak dobr „firmy“?

Flek znova vyjede. Tehdy se nm nepodailo dt dohromady muzikantskou partu tak, aby to bylo zbavn a peneslo se to na divky. Te mme muzikanty od Vlasty Redla, vrtil se Pepa ob, krom Michala Vaka s nmi hraje bubenk David Velovsk. Mme za sebou nkolik koncert a funguje to vborn, najednou se d dlat muzika i zbava.

* Jak mte pocit, kdy si poslechnete prvn desku AG Fleku?

J je neposlouchm. Prvn album jsem neslyel dvacet let, nemm odvahu si to poutt. Desku Dohrla hudba jsem slyel stran dvno a Waltz ped tymi lety nhodou u kamarda v aut.

* Jak to byl pocit?

Z urit energie dobr, ale spoustu vc bych u udlal jinak. Deska je peci jen takov fotografie.

* Jak jste se ocitl ve spolenosti Pavla Bobka, s nm budete v Nchod.

S Petrem Vavkem z Buty jsme hrli v Druh trv, kdy Robert Kesan vydal album 1775 bsn Emily Dickinsonov. Z thle spoluprce vznikla sestava pro zpvaku Ku Garcia, byli v n oba Luboov, Malina i Novotn, na bic hrl Jirka Stivn, na kytaru Emil Formnek. Ti pak nahrvali Pavlu Bobkovi desku Mu, kter nikdy nebyl in. Pavel onemocnl a jet se nect na cel repertor, a tak jako host krom mne pibylWabi Dank.

* Mte rd country?

Neberu to podle nr, nkter vci od Druh trvy se mi lb moc, jin, teba ty ortodoxn bluegrassov, u m, ale chpu, e je to bav. Mm rd Kesanovy psniky z prvn desky, teba Praha bolestivosti, krsn vci jsou na Emily Dickinsonov. A co se tk Pavla Bobka, toho jsme zpvali u tborku, kdy jsem byl sedmnctilet undrk. Tenkrt vyla deska Vem dl, cesto m a ekm na svj nklak, ono se to jmenovalo Chvle, kdy jsem byl s n, to byl hit. Je pro m hrozn mil, kdy s nm mu zpvat druh hlasy, teba v Poj stoupat jak dm.

* Nakolik vm u psniky zle na textu?

U Pavla to tak neberu, to je soust historie, kterou lovk vnm jinak, je to dan, uritou roli v tom hraje sentiment. Robert Kesan m ndhern texty. A j? Kdy jsem byl mlad, tolik mi nevadilo, e mm zpvat nco, s m a tak nesouznm, ale dnes si to musm napsat sm, aby to byla pro m pravda.

* Jde to rychle?

Ne, len pomalu. Nejsem texta ani bsnk, kdybych to ml pirovnat, sp mal. Zajm m atmosfra a pocity, kter ve mn hudba vzbuzuje, protoe za n je stejn uloen njak pbh, j ho tam musm svmi omezenmi prostedky njak dostat, aby to bylo pravdiv. Na desce Vlna za vlnou nen jedin falen slovo. Nkomu se ta slova mohou zdt pli obyejn, jinmu pli kvtnat, ale pro m jsou pesn ta, kter tam v etin a v danm frzovn mu dt a pesto spln potebu sdlen. Souzn s hudbou i s tm, co to pro m znamen.

* U moravskch psnik se hodn mluv o koenech, mnoz se obrac k folkloru. Plat to i u vs?

Vbec ne. Moje koeny jsou jinde. Nevzpomenu si u, kolik mi bylo, ale pesn si pamatuju pocit, kdy jsem poprv z rdia slyel psniku Stevieho Wondera YesterMe, Yester-You, Yesterday, mohlo mi bt tak devt let. Byla to prvn anglick psnika, kterou jsem slyel, naprosto m to uchvtilo jako dosud nic, co rdio hrlo. Odmalika jsem naskl angloamerickou muzikou. Samozejm, kdy jsem pozdji poznal nkter krsn lidovky, tak mne dostaly, ale jako dt jsem to nesnel, tak e jakpak koeny.

* Netajte se tm, e jste velk ctitel Kate Bushov a Petera Gabriela. Pro?

Fascinuje m snivost Kate Bushov, jej krsn obrazy, to je takov malovn hudbou. To je to, co mm na muzice nejradi. Nepotebuju a tolik rockovou energii, nepotebuju v textech rozervance. Pijde mi docela srandovn, kdy si nkdo v hudb stuje, co s nm udlala ena a kde se zas oral. Myslm, e kad m svj kbl pny, ale j ho nepotebuju nosit do sv muziky. J si do n schovvm sv euforie, chci si s n ut, od reality chci naopak utct. Nejsem z tch, kte maj potebu sv problmy kiet do lid.

Foto popis| IVO VIKTORIN, siln autor a opora slavnho AG Fleku vystoupil v sobotu v Kostelci nad Orlic jako nadnrov psnik. Foto autor| FOTO: MAFA - JAN STROUHAL

>>> titn verze


Alba
F�rum
7/03/15 19:44:42
Kouzeln psen ka je pravda nebo je to smylen text? ...více
Odkaz