�vod | koncerty | alba | f�rum | kontakt
 
�vodni stranaBiografieAlbae-obchodF�rumKoncertyTiskKontakt
 
Koncerty
V souasn dob nejsou naplnovny dn slov koncerty. Koncerty AG Flek naleznete ZDE

>>>V�CE

Novinky na e-mail
Zadejte svou E-mailovou adresu:

Odkaz

Vlny a vn

U kdy v roce 1999 vychzelo comebackov album AG Fleku, dozvdli jsme se, e Ivo Viktorin chyst slov album. Nakonec toil CD Vlna za vlnou ve svm studiu ve tech etapch od jna 2003 do z 2005 (nejstar nahrvky mly pvodn pijt na dal desku AG Fleku, ke kter u nedolo). Na desce je tk porod slyet jen mlo: rozhodn nen upocen, stluen z vydench fragment. Je dkladn, urit to nen erstv skica, „studiov lajvka“. Je hor ne jej pedchdkyn, na kterou Viktorin naposledy skldal psniky se svm dlouholetm souputnkem Karlem Markytnem - tedy ne ve zmiovan flekovsk album Waltz, ale teba lep ne dost „nastelen“ Markytnovo slov album Konec sladkost. Situace dokldajc, e nejlep skladby vznikaly, kdy se tyto legendy folkovho textu i skladby potkvaly. Mon to bolelo, ale teba prv proto vznikalo skvl dlo. Jene Ivo Viktorin ml pocit, e psan ve dvou u nefunguje. (Pro pesnost: u na Waltzu bylo song dvojice Viktorin/Markytn mn ne polovina.) Navc: jet na Waltzu byly psniky, tj. zkladn, pro nkoho teba i triviln forma. Mimodn vydaen psnika ale um proniknout k srdci bl ne nronj a noblesnj formy. Co jinho ne psn ale me bt na recenzovan desce? Tko zatdit: snad hudebn plochy, nkdy jen ploky. Mon trochu instrumentlky s pidanm textem a trochu zhudebnn slova. Mon, e vech devt delch a dlouhch titul dohromady tvo jakousi suitu jedn nlady (urit jednotc pocit nebo a mylenka pat rozhodn ke kladm alba).

Jakmsi vrcholem alba je skladba Na kopci, kter se skld ze dvou st – tyminutov a ptiminutov – uvedench jako samostatn tracky. Taky to nejsp dv samostatn skladby jsou – a pitom i nejsou, take se nikdo nebude pozastavovat nad podobnost jejich melodi a u vbec ne nad uritou provzanost text. A takhle je to trochu se vemi skladbami na desce. Nepistoupme-li na to, e se jedn o klad (kter jsem u zmnil ve), me se nm deska zdt monotnn nebo i krtk. Viktorin um zachzet s dvancti elementy na hudebn soustavy jak arodj, obdivuhodn svobodn a osobit. Tento axiom plat i zde; nkter melodie jsou siln (as, Tv tlo je bl lo), nkter by se mohly uchytit v rdich (Rno). Pesto tu vysloven vrazn psov motiv (teba i zvouc k zabroukn) chyb. Arane – jist mysln - pocit „jedn skladby“ jet podporuj. Dominuj jim, jak jinak, Viktorinovy klvesy: asi neznm druhho mistra, kter m vdy sm s nstrojem, vi ktermu jsem jinak dky jeho „neomezenm monostem“ a „umlosti“ velmi obezetn. Mon zde nen tentokrt ani tolik rznch zvuk: hodn pina, stny smyc, takov ten nepojmenovateln iroir zvuk v pozad a elektrick pino… Akustick kytary je mn, Ivo si ji nahrl sm. Obas je jej cinkn nejdleitjm zvukem skladby (as), dost asto se dr hodn v pozad, v druh plce alba pln miz. Bubenci se stdaj ti (nejvc hraje Marek lapansk) a jet zbylo msto na automat (teba v Tv tlo je bl lo protivn syntetick. Pro?). Basistm (kontrabas, baskytara s praci i bez) dominuje Petr Vavk. Jene rytmika rozhodn nen grunt, na kterm by vechno stlo: je to jeden ze zdobcch prvk. Pozici doplku j uruje aran a v ppad basy asto i mchn. Dal nstroje – asto velmi renomovanch host (na housle Stano Palch nebo Iva Bittov, na elektriku Zdenk Bna nebo Petr Hoffmann…) - jsou u vysloven pouhm zdrojem zvuk, z nich Viktorin mch ve studiu velmi atmosfrick skladby, ve kterch se houpe, zdvih, odplv „vlna za vlnou“ (mlokdy se nzev alba tak tref). Obas ze zpnnho pozad vynvaj pouze jednotliv tny, obas zanechal autor pes sebe nahran ti hust slov, le k neslyitelnosti ztien linky…

Texty jsou asn u tm, e je napsal padestilet muzikant, kter to nikdy dv (s jedinou vjimkou) nedlal. Urputn snaha nebt triviln ho obas zavedla a skoro do sousedstv Roberta Kesana (as), obas je to u hodn zaumn zamotto (Na kopci, 1. st). Nkdy se poda ndhern obrat („rno je chvou pbh/poatch noc na behu“) a nkdy Viktorinova osobnost zakryje fakt, e se me jednat vlastn o dost jednoduchou vc (ka). Asi nemusm zdrazovat, e i texty psob jako jeden pbh a jejich hlavnm poslnm je ladit s ve popsanou atmosfrou hudby. Stat kolikrt narazme na vlny a vn, ale i behy, hvzdy, plameny, vnky a vtry snad ani nem cenu… Nejproblematitjm pspvkem tvrce desky je zpv. Vlastn samotn zpv ani ne: teba vechny msty tk bezeslovn vokly, kterch si Ivo napsal dost, vyzpv jist. Myslm hrozivou ne-vslovnost (nejhor v ce a Rnu) a bezdvodn manristick stdn vykiknutch a zaumlovanch slabik, myslm fakt, e nejastji zpvanou samohlskou je ta, kter se v anglickch uebnicch pepisuje jako э. Kdy nastoup skvl Blanka Tborsk (Samba a Zava mi oi; zvren Vlna za vlnou m dokonce kompletn flekovsk trojhlas), je to leva.

Bez ohledu na chyby a chybiky ped sebou mme dlo mimodn, pln vn a vln, ale na dn mdn vln se nevezouc. Nkter textov pase bych mon u jinho textae bral trochu jako ulechtil vyplovn kovky; Viktorinovi je vm. A stejn mu vm cel album.

Tom Hrub

>>> titn verze


Alba
F�rum
7/03/15 19:44:42
Kouzeln psen ka je pravda nebo je to smylen text? ...více
Odkaz